projektledning

Projektledning

Projektledning – vi för ditt projekt i hamn

Vid ett bygg- eller renoveringsprojekt finns alltid ett behov av översyn; någon som kan se till att planering, koordinering och kommunikation fungerar och löper smidigt. Byggprojektledaren är spindeln i nätet. Att på rätt sätt lyckas samordna alla arbetsinsatser från byggare, arkitekter, konstruktörer och kvalitetsansvariga är det som gör projektledaren framgångsrik i sitt uppdrag.

BEGÄR OFFERT

Erfarna aktörer

Vi på Wall Totalentreprenad har stor erfarenhet av byggprojektledning och kan hjälpa dig, ditt företag eller din bostadsrättsförening hela vägen från planering till färdigt resultat. För oss spelar det ingen roll om projektet är stort eller litet – det finns alltid ett behov av koordination och vi ser till att projektet får de bästa möjliga förutsättningarna för att bli lyckat.

projektledning

Utse projektledare tidigt

Du bör i ett tidigt stadium utse en projektledare för ditt bygge eller renovering, som kan hjälpa dig att planera projektet på rätt sätt. Mycket av det arbete som görs för att ett projekt ska bli lyckat görs på ett tidigt stadium i processen, och att se till att alla inblandade får en god helhetsbild är viktigt för hur resultatet blir.

Med oss som projektledare får ditt bygge eller renovering rätt start och du som kund har sedan under hela byggprocessen tillgång till senaste nytt om hur arbetet fortlöper. För oss är tydlighet och kommunikation honnörsord. Om någon del av arbetet blir försenat eller om något oförutsett inträffar – och det gör det nästan alltid vid större projekt – har vi den improvisationsförmåga som krävs för att lösa situationen på bästa sätt. Vi löser också alltid uppkomna situationer i samråd med dig som kund.

Background

Kontakta oss för alla projekt inom bygg och måleri

Begär offert

certifikat

Bra ledning ger ett lyckat projekt

Bra projektledning möjliggörs av kunskaper, erfarenhet, samordningsförmåga och gott ledarskap. Vi besitter dessa egenskaper och har samtidigt genom våra anställda direkt tillgång till kunniga och erfarna hantverkare inom alla områden av bygg- och renovering. Välkommen att höra av dig till oss om du har fler frågor kring projektledning!